facebook
Cennik PDF - Pobierz

Fashionplanets.pl zastrzega sobie prawo odmowy emisji reklam, których treści są niezgodne z prawem lub ich wyświetlenie jest niemożliwe bez instalacji dodatkowego oprogramowania
w przeglądarce.

Wystawiamy faktury VAT oraz służymy pomocą w przygotowaniu reklam. W przypadku zamawiania reklam, planowania nietypowych rozwiązań reklamowych i chęci podjęcia współpracy prosimy
o kontakt e-mailowy:
info@fashionplanets.pl

Pricing PDF - Download

Fashionplanets.pl reserves the right to refuse advertising if the contents of which are against the law or if their display is not possible without the installation of additional software on our
server.

We invoice bills and help with the preparation of advertising.
If you wish to order advertising, planning, custom advertising solutions or are thinking about cooperation, please contact us
by e-mail:
info@fashionplanets.pl